• 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame0
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame1
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame2
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame3
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame4
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame5
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame6
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame7
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame8
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame9
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame10
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame11
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame12
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame13
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame14
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame15
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame16
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame17
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame18
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame19
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame20
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame21
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame0
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame1
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame2
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame3
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame4
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame5
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame6
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame7
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame8
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame9
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame10
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame11
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame12
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame13
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame14
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame15
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame16
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame17
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame18
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame19
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame20
 • 5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame21

5540-Gọng kính nữ (new)-RUDGER VALENTINO RV 651 halfrim eyeglasses frame

1.250.000 

(36% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

Số lượng có sẵn trong kho: 02 chiếc

 

Reference links:

https://www.aijapan.jp/shopdetail/000000004916/

Số lượng: 2
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/