• 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame0
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame1
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame2
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame3
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame4
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame5
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame6
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame7
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame8
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame9
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame10
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame11
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame12
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame13
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame14
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame15
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame16
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame17
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame18
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame19
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame20
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame21
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame0
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame1
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame2
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame3
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame4
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame5
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame6
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame7
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame8
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame9
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame10
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame11
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame12
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame13
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame14
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame15
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame16
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame17
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame18
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame19
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame20
 • 5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame21

5517-Gọng kính nữ (new)-AGNES B AB 1126 rimless eyeglasses frame

1,880,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

https://www.buyma.us/items/e961b5fd-b8df-4d2f-992e-4df22866598d/

 

https://www.optiktunggal.com/product/?search=agnes+b

 

https://matkinh1001.com/Glasses/Viewglassdetail?glassid=20324

 

https://www.visionoptical.co/2020/03/agnes-b-eyeglasses-2020-summer.html

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng