• 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame0
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame1
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame2
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame3
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame4
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame5
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame6
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame7
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame8
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame9
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame10
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame11
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame12
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame13
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame14
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame15
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame16
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame17
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame18
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame19
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame20
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame21
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame0
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame1
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame2
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame3
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame4
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame5
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame6
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame7
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame8
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame9
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame10
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame11
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame12
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame13
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame14
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame15
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame16
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame17
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame18
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame19
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame20
 • 5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame21

5508-Gọng kính nam/nữ(new)-Maruman DARWIN D0014 halfrim eyeglasses frame

3,510,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Sản phẩm gọng kính mới, chưa sử dụng

Giá sản phẩm tương tự tham khảo ~ 32.000 yên ~ 6.500.000đ

 

Reference links:

http://chibamegane-yotsu.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-14b2.html

 

https://www.123hirata.co.jp/sub/darwin/darwin.html

 

https://megane8.exblog.jp/21487216/

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng