• 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame0
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame1
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame2
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame3
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame4
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame5
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame6
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame7
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame8
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame9
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame10
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame11
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame12
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame13
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame14
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame15
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame16
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame17
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame18
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame0
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame1
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame2
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame3
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame4
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame5
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame6
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame7
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame8
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame9
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame10
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame11
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame12
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame13
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame14
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame15
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame16
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame17
 • 5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame18

5503-Gọng kính nữ (new)-BLUEMARINE BM 601 halfrim eyeglasses frame

1,480,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm

 

Reference links:

https://item.rakuten.co.jp/uemuramegane/bm-604/

 

https://www.ssense.com/ja-jp/women/product/blumarine/black-nicola-brognano-rectangular-sunglasses/10220791

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng