• 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses0
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses1
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses2
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses3
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses4
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses5
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses6
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses7
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses8
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses9
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses10
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses11
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses12
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses13
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses14
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses15
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses16
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses17
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses18
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses19
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses20
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses21
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses22
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses23
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses24
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses0
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses1
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses2
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses3
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses4
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses5
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses6
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses7
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses8
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses9
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses10
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses11
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses12
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses13
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses14
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses15
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses16
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses17
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses18
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses19
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses20
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses21
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses22
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses23
 • 4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses24

4518-Kính mắt nam/nữ (new)-EXE ex003 half rim eyeglasses

2.750.000 

(20% off )

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

 

Reference links:

Số lượng: 1
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/