• 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới0
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới1
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới2
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới3
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới4
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới5
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới6
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới7
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới8
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới9
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới10
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới11
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới0
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới1
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới2
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới3
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới4
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới5
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới6
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới7
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới8
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới9
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới10
 • 3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới11

3916-Size 36.5 (23.5cm)-AQUASCUTUM of London vintage business shoes-Giầy da nữ-Khá mới

Thông tin chi tiết và giá sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới

Thương hiệu:

Size: 

Chất liệu: 

Tình trạng/mô tả:

 •  

Lưu ý:

 • Có thể gửi trả trong vòng 7 ngày nếu không vừa với điều kiện nguyên dạng như khi nhận sản phẩm.

 

Reference links:

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng