• 35600
 • 35601
 • 35602
 • 35603
 • 35604
 • 35605
 • 35606
 • 35600
 • 35601
 • 35602
 • 35603
 • 35604
 • 35605
 • 35606

3560

 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/