• 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame0
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame1
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame2
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame3
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame4
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame5
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame6
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame7
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame8
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame9
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame10
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame11
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame12
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame13
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame14
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame15
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame16
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame17
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame18
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame0
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame1
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame2
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame3
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame4
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame5
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame6
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame7
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame8
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame9
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame10
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame11
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame12
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame13
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame14
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame15
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame16
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame17
 • 3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame18

3385-Gọng kính nữ/nam (new)-MARCH Japan Turquoise eyeglasses frame

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – không có nhược điểm – sản phẩm gọng kính cao cấp 

Lưu ý: sản phẩm không bao gồm mắt kính mẫu

 

Reference links:

 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng