• 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame0
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame1
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame2
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame3
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame4
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame5
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame6
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame7
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame8
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame9
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame10
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame11
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame12
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame13
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame14
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame15
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame16
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame17
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame18
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame19
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame20
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame21
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame22
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame0
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame1
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame2
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame3
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame4
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame5
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame6
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame7
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame8
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame9
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame10
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame11
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame12
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame13
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame14
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame15
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame16
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame17
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame18
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame19
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame20
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame21
 • 3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame22

3384-Gọng kính nữ (new)-RODENSTOCK Lady R937 eyeglasses frame

2,200,000 

Thông tin chi tiết về sản phẩm sẽ được đăng tải trong thời gian tới. 

Gọng kính mới – chưa sử dụng – sản phẩm gọng kính cao cấp; mắt kính nhựa mẫu phải bị nứt vỡ như ảnh chụp

 

Reference links:

https://www.etsy.com/listing/1183121403/vintage-rodenstock-lady-r-937-eyeglasses

 

Số lượng: 1
Đặt hàng ngay
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng