• 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace0
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace1
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace2
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace3
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace4
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace5
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace0
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace1
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace2
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace3
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace4
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace5

0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace

950,000 

Số lượng: 0
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng