• 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace0
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace1
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace2
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace3
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace4
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace5
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace0
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace1
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace2
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace3
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace4
 • 0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace5

0594-Dây chuyền nữ-Givenchy Logo G necklace

850.000 

(37% off )
Thanh toán
 • Thanh toán chuyển khoản ngân hàng: Giảm 10% giá trị đơn hàng khi nhập mã CK10 vào mục "Bạn có mã ưu đãi" khi thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/