• 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)0
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)1
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)2
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)3
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)4
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)5
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)6
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)7
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)0
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)1
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)2
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)3
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)4
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)5
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)6
 • 0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)7

0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)

800,000 

(30% off )

Nina Ricci Vintage Set, Air duTemps, Farouche, Capricci, Fleur de Fleurs dạng những chai nhỏ

Fleur de Fleurs (Eau de Toilette) là một loại nước hoa phổ biến của Nina Ricci dành cho phụ nữ và được ra mắt vào năm 1982; còn có tên gọi mang ý nghĩa là “hoa của hoa”. Nước hoa mang mùi hương hoa Chypre. Việc sản xuất sản phẩm dường như đã bị ngừng

L’Air du Temps (Eau de Toilette) là một loại nước hoa nổi tiếng của Nina Ricci dành cho phụ nữ và được ra mắt vào năm 1948; tên gọi có nghĩa là “người theo chủ nghĩa nhiệt thành”. Mùi hương nước hoa là mùi hương các loài hoa. Sản phẩm vẫn đang được sản xuất

Capricci là một loại nước hoa nổi tiếng của Nina Ricci dành cho phụ nữ và được ra mắt vào năm 1960; tên gọi có nghĩa là “tâm trạng, tâm trạng”. Mùi hương nước hoa mang mùi hương hoa cỏ. Việc sản xuất sản phẩm dường như đã bị ngừng

Farouche (Eau de Toilette) là một loại nước hoa của Nina Ricci dành cho phụ nữ và được ra mắt vào năm 1973; tên gọi có nghĩa là “nhút nhát, hoang dã”. Nước hoa mang mùi hương hoa Chypre. Độ lưu hương trên trung bình. Việc sản xuất sản phẩm dường như đã bị ngừng

Chưa được sử dụng, rất ít gặp

 

Nina Ricci Vintage Set, Air duTemps, Farouche, Capricci, Fleur de Fleurs miniature

Fleur de Fleurs (Eau de Toilette) is a popular perfume by Nina Ricci for women and was released in 1982; the name means “flower of flowers”. The scent is flowery – Chypre. The production was apparently discontinued

L’Air du Temps (Eau de Toilette) is a popular perfume by Nina Ricci for women and was released in 1948; the name means “the zeitgeist”. The scent is flowery – powdery. It is still being produced

Capricci is a popular perfume by Nina Ricci for women and was released in 1960; the name means “moods, moods”. The scent is flowery – powdery. The production was apparently discontinued

Farouche (Eau de Toilette) is a perfume by Nina Ricci for women and was released in 1973; the name means “shy, wild”. The scent is flowery – Chypre. The durability is above average. The production was apparently discontinued

Unused, very rare

 

Reference link:

https://www.etsy.com/listing/746054292/nina-ricci-vintage-set-air-dutemps

Số lượng: 0
 • Thanh toán bằng Tiền mặt (COD): Quy định trong mục https://kiwiki.vn/phuong-thuc-giao-nhan-hang/
 • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: Nhập mã: CK5 vào ô mã giảm giá để được giảm 5% giá trị đơn hàng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “0474-Nước hoa-Nina Ricci perfumes travel set (3×2.5ml + 1x6ml)”